Skip to content

Abstracts

Tilbake til Parallellsesjoner.

Sesjon 2: Design og estetikk i datavisualisering

Sara Brinch, førsteamanuensis, NTNU: Hvorfor vi bør begynne å designe datavisualiseringer fra vårt eget liv.

Datavisualiseringer kan være til stor hjelp for å framstille komplekse sammenhenger mellom tall og størrelser, eller for å synliggjøre forbindelser eller strukturer. De kan imidlertid også være vanskelige å begripe, selv om vi har stor tiltro til dataene som vises fram. I min presentasjon vil jeg slå et slag for en personlig orientert visualisering av data hentet fra eget liv, både som en måte å forstå seg selv bedre på, og for å få et mer skarpstilt blikk å se andre datavisualiseringer med.

Verena Lechner, PhD-stipendiat, UiA: Why the look of simple graphical elements matters.

Lines are the basic graphical element of many data visualizations. They often tell the main story. That’s why I have chosen to take a closer look at how they make meaning in my PhD project. What kind of lines are used in current data visualizations, and what kind of meaning can they signal? My answers to these questions, and why they are important, is what I will talk about in my presentation.  

Mari Grafsrønningen, NRK: Utfordringer ved å presentere og visualisere data og funn i nyhetsartikler.

Hvordan kan vi i journalistikken avdekke systemfeil i samfunnet på en måte som er relevant for de ansvarlige og samtidig forståelig og engasjerende for det allmenne publikum? Hvordan kan vi presentere et omfattende datasett på en måte som egner seg for hurtig lesning på en liten mobilskjerm? Og hvordan kan vi fremheve enkeltmenneskene bak et datasett når vi ikke har lov til å identifisere dem? Dette er spørsmål som blir berørt i denne presentasjonen, der vi viser hvordan NRK møtte noen formidlingsmessige utfordringer I artikkelen  “Selvmord i psykiatrien”.

Birger Morgenstjerne, Jeppe Morgenstjerne, Ferdio:What helps us to design data visualizations, and what doesn’t?

Turning data and information into powerful visual stories can be tricky. As a leading agency working in the field of visual communication for more than half a decade, Ferdio will reveal the most important dos and don'ts. Among other topics, we’ll talk about the usefulness of templates and some other lessons we gathered in our new “Information Designer’s Notebook”.