Skip to content

Fagdag: Parallellsesjoner

Alle sesjonene inneholder 4-5 korte innledninger av forskere og fageksperter, etterfulgt av en åpen debatt om det aktuelle temaet. Noen av innledningene vil holdes på engelsk. (Titlene på innledningene indikerer hvilket språk de holdes på.)

Tilbake til hovedsiden: Fagdag

Sesjon 1: Kommunikasjon og formidling med datavisualisering (Abstracts)

Wibke Weber, Zürich University of Applied Sciences: Neutral or biased? Data visualization and professional norms.

Øyvind Bye Skille, NRK: From data collection to presentation in news stories.

Martin Engebretsen, Universitetet i Agder: What does it look like from the reader’s perspective?

Mikael Snaprud, Tingtun AS: Accessibility of dataviz for people with disabilities.

Kathrine Frey Frøslie, Statistician at NMBU and blogger: Can women's health be knitted? (Yes. But why?)

Sesjon 2: Design og estetikk i datavisualisering  (Abstracts)

Sara Brinch, NTNU: Hvorfor vi bør begynne å designe datavisualiseringer fra vårt eget liv.

Verena Lechner, Universitetet i Agder: Why the look of simple graphical elements matters.

Mari Grafsrønningen, NRK: Utfordringer ved å presentere og visualisere data og funn i nyhetsartikler.  

Birger Morgenstjerne, Tobias Jeppesen, Ferdio, DK:  What helps us to design data visualizations, and what doesn’t.

Sesjon 3: Datavisualisering i skole og læring (Abstracts)

Jill W. Rettberg, Universitetet i Bergen: Hva kan datavisualisering formidle? 

Anders Wiik og Pauline Vos, Universitetet i Agder: Å lese værmeldingen i norske aviser (1945-2015). Hvilke matematiske ferdigheter forventes?

Magali Børsum, grunnlegger av Datatrotters: Et spill for å lære dataspråket.

Elise Seip Tønnessen, Universitetet i Agder: Leseopplæring for viderekomne; å lese datavisualiseringer i samfunnsfag.

Bjarne Skurdal og Eivind Zakariassen, NDLA: Datavisualiseringer og digitale læremidler for videregående skole.

Sesjon 4: Datavisualisering, makt og demokrati (Abstracts)

Torgeir U. Nærland, NORCE Samfunn: How do data visualizations matter for democracy?

Thomas Bjørnskau, Statistisk Sentralbyrå: Lessons learned from trying out visualizations at Statistics Norway

Helge Drange, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for Klimaforsking: Seeing is believing - or can be misleading - in climate science, too.

Helen Kennedy, University of Sheffield: Do data visualizations have politics?