Skip to content

Abstracts

Tilbake til Parallellsesjoner.

Sesjon 3: Datavisualisering i skole og læring

Elise Seip Tønnessen, professor, Universitetet i Agder: Kort introduksjon om INDVIL og Tallgrafikk.no.

Jill W. Rettberg, professor, Universitetet i Bergen: Hva kan datavisualiseringer formidle?

Når vi bruker datavisualiseringer i læring er det viktig å tenke gjennom hva de kan brukes til, og hva de ikke kan brukes til. Datavisualiseringer er bra til å formidle visse typer kunnskap og informasjon, men kan skjule andre sammenhenger og i blant være misvisende. Hva skal til for å kunne tenke kritisk i møte med datavisualiseringer?

Anders Wiik (stipendiat) og Pauline Vos (professor), Universitetet i Agder: Å lese værmeldingen i norske aviser (1945-2015). Hvilke matematiske ferdigheter forventes?

Matematikk finnes rundt oss i mange former, én slik form kommer til uttrykk i værmeldinger, et fast innslag i aviser siden 1945. I vår presentasjon vil vi presentere noen funn fra et forskningsprosjekt hvor vi går gjennom værvarslene i Verdens Gang (VG) og Aftenposten (Ap), i perioden 1945-2015. Vi ser nærmere på hvordan ulike meningsskapende ressurser brukes for å formidle kvantitativ informasjon, slik som tall, ikoner (f.eks. «vindfjær») og tekst (f.eks. «mild bris»). Vi vil diskutere hva dette betyr for forståelsen av «hverdagsmatematikk» og hvilke former for numeracy som er relevante for å mestre hverdagssituasjoner.

Magali Børsum, grynder av Datatrotters: Et spill for å lære dataspråket

Data betraktes av mange som noe kaldt og teknisk, litt skummelt og gjerne for eksperter. Men for de som har sett Hans Rosling på scenen eller åpnet en bok av David McCandless blir plutselig data fascinerende, vakre, kunstneriske. Vi får lyst til å høre hva data forteller oss om verden og hvordan de kanskje bidrar til å skape våre egne fortellinger. Her presenteres læringsspillet som Datatrotters har utviklet for å lære alle å lese, analysere, tolke og kommunisere data, uavhengig av spillernes opprinnelige kompetansenivå. 

Elise Seip Tønnessen, professor, Universitetet i Agder: Leseopplæring for viderekomne; å lese datavisualiseringer i samfunnsfag

Det finnes en rekke datavisualiseringer på nettet som sammenfatter informasjon som er relevant for skolens undervisning. Elise Seip Tønnessen presenterer funn fra observasjoner i to klasserom som bruker slike digitale ressurser i samfunnsfagundervisningen. Basert på skjermopptak og lydopptak fra disse undervisningssituasjonene reflekterer hun over hva som kjennetegner gode lese- og læringsprosesser sammenlignet med svakere eller til og med misforståtte lesninger.

Bjarne Skurdal og Eivind Zakariassen, NDLA: Datavisualiseringer og digitale læremidler for videregående skole.

Nasjonal digital læringsarenda (NDLA) er et fylkeskommunalt samarbeid som har som mål å produsere åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring. I dette innlegget får vi høre om hvordan datavisualisering blir omtalt og brukt på ndla.no, og hvilke muligheter som ligger i digitale læremidler. Bjarne Skurdal er læremiddelansvarlig for matematikk og Eivind Sehested Zakariassen er læremiddelansvarlig for religion og etikk, demokrati og medborgerskap og redaksjonsmedarbeider i samfunnskunnskap.